ایران چند «پلیس زن» دارد؟

ایران چند «پلیس زن» دارد؟

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا از فعالیت ۷۲۰۰ پلیس زن در مجموعه نیروی انتظامی خبر داد.

سردار محمدجواد زاده‌کمند در گفت‌وگو با ایسنا ،‌ درباره به کارگیری پلیس زن در نیروی انتظامی اظهار کرد: ناجا توجه ویژه‌ای به حضور زنان در مجموعه خود دارد و در حال حاضر قریب به ۷۲۰۰ نفر از کارکنان نیروی انتظامی را زنان شامل می‌شوند.

23303_992

ادامه مطلب